Gwasanaeth Blwyddyn 3 / Year 3’s Assembly

Dyma nhw dosbarth Blwyddyn 3 yn cyflwyno negeseuon allweddol yn ein gwasanaeth heddiw sef sut i fod yn ddiogel yn yr ysgol ac adref.

Roedden ni wrth ein boddau gyda’r fideos bach gwnaethoch chi  i ddangos gwahanol senarios ar sut i fod yn ddiogel.

Da iawn chi am gyflwyno’n hyderus a chlir.

 

This morning Year 3 class presented key messages in our assembly, how to be safe at school and at home.

We loved the little videos you made to show different scenarios on how to be safe.

Well done everyone for presenting confidently and clearly.