Maes Parcio –

Mae rhai rhieni a gofalwyr dal i ddefnyddio’r maes parcio heb ganiatâd, yn ogystal â hyn maent yn parcio yn y llefydd anabl ac yn gyrru’n llawer rhy gyflym sydd yn beryg i’ch plant. Gofynnaf yn garedig i chi peidio â defnyddio’r maes parcio oni bai eich bod gennych fathodyn glas neu’n aelod o staff.  Mae giatiau i faes parcio’r staff ar gau am 8.45 ac yn agor am 9.05 bob bore er diogelwch eich plant. Byddwn hefyd yn cau’r giât am 2.45 tan 3.20 yn ddyddiol. Os oes gennych chi fathodyn glas peidiwch ag oedi ffonio’r ysgol (01978 269580) er mwyn i ni gael dod allan i’ch cynorthwyo. Os oes bathodyn glas efo chi ac rydych yn gallu agor y giât mae croeso i chi gwneud ond gofynnwn i chi cau’r giât ar eich hol plîs. Plîs peidiwch â pharcio mewn safleoedd parcio anabl oni bai bod gennych chi fathodyn glas.Rhannwch y neges yma gyda theulu neu ffrindiau sy’n casglu eich plentyn/plant o’r ysgol os gwelwch yn dda. Gofynnwn yn garedig i chi barcio’n ystyrlon yn y gymuned wrth i chi ddisgyn a chasglu’r plant o’r ysgol.

 

 

Staff Car Park –

Some parents and cares are still using the car park without permission, they are also parking in the disabled bays and speeding through the car park which is a danger to your children.  Please do not use the car park unless you are a blue badge holder or a member of staff.  For the safety of pupils the gates to the staff car park are closed between 8.45 and 9.05 every morning. We will also be closing them between 2.45 and 3.20 daily. If you have a blue badge please contact school (01978 269580) and we will come out and assist you. If you have a blue badge and you are able to open the gate you are more than welcome to but please close the gate after you.  Please do not park in the disabled bays unless you have a blue badge. Please share this message with family and friends that collect your child/children from school. Please park respectfully in the community when dropping off or collecting your children from school.