Bandiau lwm a thatws / Loom Band and Tatoos

Mae rhai plant yn dod a thatws i’r ysgol ac yn rhannu nhw gyda disgyblion. Gofynnwn yn garedig i chi peidio caniatáu eich plant i ddod a thatws i’r ysgol rhag ofn bo plant ag alergedd.
Hefyd mae’r plant wedi cael pleser o greu bandiau lwm ac wedi gwneud elw i elusennau. Yn anffodus erbyn hyn mae’r bandiau lwm yn achosi trafferthion, felly o Ddydd Llun ymlaen dim ond yn ystod amser aur ar brynhawn Dydd Gwener y bydd y plant yn cael defnyddio’r bandiau lwm a byddant ddim yn cael prynu na gwerthu’r breichledau maent yn cynhyrchu.
Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth.

Some children have been bringing tatoos into school and sharing them with others. Please can you ensure that you do not allow children to bring tatoos into school in case there are any allergies.

The children have enjoyed a period of making loom band bracelets and selling them to raise money for charity. Unfortunately these bands are now causing trouble, so from Monday children will only be able to make the bands on a Friday afternoon during golden time. They will not be able to sell or buy what has been produced. 

Thank you for your cooperation.