Addysg Gorfforol Dosbarth Alarch / Dosbarth Alarch’s PE Lesson

Ni fydd wers Addysg Gorfforol i ddosbarth Alarch dydd Gwener yma (10.12.21)

Gall y disgyblion ddod i’r ysgol yn eu siwmperi Nadolig yn lle eu dillad Addysg Gorfforol.

There will be no PE lesson for Dosbarth Alarch this Friday (10.12.21)

The pupils can come to school in their Christmas jumpers instead of their PE clothes.
Diolch yn fawr / Thank you