Cardiau Nadolig / Christmas Cards


Rhowch gynnig ar ysgrifennu eich cardiau Nadolig yn y Gymraeg eleni.

What about having a go at writing your Christmas cards in Welsh this year.

Diolch yn fawr i’n Llysgenhadon Iaith am y fideo defnyddiol. Thank you to our Welsh Language Ambassadors for this useful video.

Cliciwch i wylio’r fideo / Click the link to watch the video:-

https://www.j2e.com/ysgol-bro-alun/AwelWatson-Smyth/IMG_8930.MP4/