ADRAN – URDD

NEGES GAN OWAIN:

Bore da,

‘Mond neges i ddweud bod yr Adran wedi’i ohirio heno gan ei fod hi’n gyfnod mor brysur gyda’r ‘Dolig!

Bydd yr Adran yn ail-ddechrau ar y 14eg o Ionawr – Y Fic, Wrecsam rhwng 4-5.30.

Diolch o flaen llaw a ‘Dolig Llawen!

Owain

A MESSAGE FROM OWAIN:

Good morning,

Adran has been cancelled tonight as it’s such a busy time!  It will re-open on the 14th of January – Vic, Wrexham between 4-5:30.

Merry Christmas and thank you

Owain