Clwb Brecwast / Breakfast Club

Mae CBSW wedi hysbysu’r ysgol ddiwedd wythnos diwethaf na fydd y bwriad o godi tal o £1 am ddefnyddio Clwb Brecwast yr ysgol yn dod yn weithredol ddechrau Ionawr fel y cynlluniwyd. Mae dyddiad newydd o Fawrth 3ydd 2019 wedi ei osod i gychwyn y cynllun. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw ddiweddariadau fel y cawn ni nhw.

WCBC have informed the school at the end of last week that the plan to charge a £1 for using the school’s Breakfast Club will not be implemented at the beginning of January as was planned. The new date for the implementation  is now March 3rd 2019. We will keep you informed as soon as we have further information.