Adroddiadau Disgyblion – Student Reports

Os nad ydych wedi derbyn adroddiad eich plentyn dros ebost, mae copi papur  yn barod i’w gasglu o swyddfa’r ysgol tan 2pm dydd Gwener – diolch

Unless you have received your child’s report by email, a paper copy is ready for collection at school reception until Friday 2pm – Thank you