Dosbarthiadau mis Medi / September classes

Isod, mae manylion am ddosbarthiadau Blwyddyn 1 – 6 fis Medi. Os oes gennych blentyn yn y dosbarth Meithrin eleni fydd yn symud i’r Derbyn fis Medi,  byddwch yn derbyn manylion am ddosbarthiadau ac athrawon eich plant yn fuan. Byddwn hefyd yn rhannu mwy o fanylion efo pawb am pryd fydd y gwahanol flynyddoedd  yn cychwyn nol yn yr ysgol fis Medi yn fuan.

Below are details on Year 1-6 classes for September. If you have a child currently in Nursery class that will be moving to Reception in September, you will receive details on your child’s class and teacher soon. We will also be sharing the relevant dates when the different year groups will be starting back in September with everyone soon.

Dosbarthiadau Bl 1 i 6 Medi / September Year 1 to 6 classes