Apel Bocsys Esgidiau / Shoe Box Appeal

Diolch o galon i bawb a gyfranodd focs tuag at Apêl Bocsys Esgidiau Teams4U cyn y Nadolig. Aeth eich rhoddion hael i ysgolion a phentrefi o gwmpas Oradea, Rwmania. Dyma fideo hyfryd sy’n dangos gwerthfawrogiad plant Rwmania wrth dderbyn y bocsys:

Thank you to everyone that contributed a box towards the Teams4U Shoebox Appeal before Christmas. Your kind contributions went to schools and villages around Oradea, Romania. Here’s a lovely video showing children in Romania opening their boxes:

https://www.youtube.com/watch?v=MOvrxyoEgoc&t=29s