Gwasanaeth Dewiniaid Digidol- Digital Wizards Assembly

Diolch yn fawr i’r Dewiniaid Digidol am wasanaeth pwysig iawn bore ma am sut i ddefnyddio’r we yn ddiogel. Da iawn bawb am siarad mor glir a hyderus!

Thank you very much to the Digital Wizards for a very important assembly this morning about how to use the internet safely. Well done everyone for speaking very clearly and confidently!