Apel Pabi coch – Poppy Appeal

Apel Pabi coch – Poppy Appeal

O Ddydd Llun 6ed o Dachwedd bydd y disgyblion yn cael cyfle i brynu rhywbeth o focs yr apel.  Rhowch gyfraniad mewn amlen i staff y dosbarth a bydd cyfle yn ystod y dydd i’r plant ddewis rhywbeth.

From Monday 6th November the students will have the opportunity to purchase something from the appeal box.  Please send your contribution in an envelope to be given to the classroom staff and the box will be circulated to each class during the day.