Diogelwch Tan Gwyllt a Choelcerthi / Firework and Bonfire Safety

Am fwy o wybodaeth ewch i:

https://www.northwalesfire.gov.wales/keeping-you-safe/in-your-community/firework-bonfire-safety/?lang=cy-gb

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn ol yn ddiogel ar y 6ed o Dachwedd. Mwynhewch eich gwyliau.

 

For more information please go to:

https://www.northwalesfire.gov.wales/keeping-you-safe/in-your-community/firework-bonfire-safety/?lang=en-gb

We are looking forward to welcoming everyone back safe and sound on the 6th of November. Enjoy your holidays!