Apel Wcrain – Gwisgo Glas a Melyn / Ukraine Appeal – Wear Yellow and Blue

Rydym newydd gael gwybod gan Canolfan Gymorth Wrecsam eu bod wedi stopio derbyn cyfraniadau fel y soniwyd yn y llythyr bore yma. Rydym yn ymddiheuro am y dryswch yma.

Gan fod y disgyblion dal yn awyddus iawn i gefnogi a chodi arian tuag at yr Apêl Wcrain, mae’r disgyblion heddiw wedi penderfynu trefnu diwrnod gwisgo dillad melyn neu glas, dydd Llun nesaf sef 14eg o Fawrth. Holwn yn garedig am gyfraniad arian os gwelwch yn dda.
Diolch yn fawr.

We have just been informed by The  Integration Support Centre  in Wrexham that they have stopped receiving contributions and donations as mentioned in this morning’s letter. We apologise for any inconvenience caused.

As the pupils are still very keen to support and raise funds for the Ukraine Appeal, the pupils today have decided to wear the colour yellow or blue to school next Monday 14th March. We ask kindly for a monetary donation.

Thank you very much.