Pel Droed / Football

Bu dau dim pel droed o Flynyddoedd 5 a 6 yn cymryd rhan mewn twrnament hwyl ddoe yn Acrefair gan gynrychioli’r ysgol yn wych unwaith eto. Da iawn chi!

Two Year 5 and 6 football teams took part in a non competitive football tournament in Acrefair yesterday,  representing the school brilliantly once again. Well done to both teams!