Arddangosfa Gwyddoniaeth Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6’s Science Exhibition

Arddangosfa Gwyddoniaeth Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6’s Science Exhibition:

Annwyl teuluoedd,

Fel disgyblion blwyddyn 5 a 6, hoffwn eich gwahodd i arddangosfa wyddonol Dosbarth Hebog ac Eryr fydd yn cael ei chynnal yn neuadd yr ysgol ar Ddydd Iau y 21/3/24 am 2:30 tan 3:15 o’r gloch. Bydd cyfle i chi ddod i weld ein gwaith o’r thema ‘Byw a Bod’ ac efallai ymuno efo ni i gwblhau ambell i her STEM eich hunain! Bydd lluniaeth ar gael i chi gyda phob cyfraniad caredig yn mynd tuag at barti diwedd flwyddyn 6. Gobeithiwn weld llawer iawn ohonoch chi yno!

Oddi wrth

Disgyblion Blwyddyn 5 a 6

 

Dear families,

As year 5 and 6 pupils, we would like to invite you to Dosbarth Hebog and Dosbarth Eryr’s science exhibition that will be held in the school hall on Thursday 21/3/24 from 2:30 until 3:15. This will be an opportunity for you to see what we have been working on during our topic ‘Living and Being’ and perhaps join us in completing some STEM challenges yourself! Refreshments will be available, with any kind donations going towards Year 6’ end of year party. We hope to see many of you there!

From,

Year 5 and 6 pupils