DILLAD SPAR / SPARE CLOTHES

Os oes gennych unrhyw un o’r eitemau canlynol o ddillad nad ydych yn eu defnyddio mwyach ac yn gallu cyfrannu i’r ysgol, byddem yn ddiolchgar iawn: Oedran 3 – 11 trowsus, legins, dillad isaf bechgyn a merched a sanau. If you have any of the following items of clothing you no longer use and can … Read more

Dosbarth Gwennol Class

Neges i ddisgyblio Gwennol yn unig Mi fydd angen esgidiau cryf/wellingtons arno chi yfory yn ogystal a chot efallai dydy chi ddim yn poeni sy’n mynd i ddwyno gan eich bod yn mynd i blannu coed yn y parc. Cofiwch ddod a het, sgarff a menig i gadw chi’n gynnes hefyd. Croeso i chi ddod … Read more

Diwrnod Pridd y Byd/ World Soil Day (5/12/23)

Diwrnod Pridd y Byd/ World Soil Day (5/12/23) Mae hi’n Ddiwrnod Pridd y Byd ar Ddydd Mawrth y 5ed o Ragfyr. Byddem yn dathlu’r diwrnod pwysig yma yn yr ysgol ac yn dysgu llawer mwy am sut i ofalu am ein pridd. Mae plant y Cyngor Eco wedi trefnu diwrnod di-wisg er mwyn codi ymwybyddiaeth. … Read more