Pwysig -Eisteddfod yr Urdd 2023- Important

PWYSIG:– Bydd dyddiad cau ar gyfer y cystadlaethau canu a llefaru’r Urdd dydd Mercher nesaf sef y 8.2.23 Gofynnwn yn garedig i chi gofrestru mor fuan â phosib os gwelwch yn dda os yw eich plentyn yn awyddus i gystadlu. Byddwn yn cynnal Clwb yr Urdd dydd Mercher nesaf ar gyfer y disgyblion sydd yn … Read more

Chwefror 1af / February 1st

Nodyn i’ch hatgoffa fod yr ysgol ar agor yn rhannol yfory (Chwefror 1af) o ganlyniad i’r streic. Mae manylion ar ba ddosbarthiadau sydd yn cael eu heffeithio yn yr ebost ddanfonwyd i rieni a gofalwyr wythnos diwethaf. Nid yw’r clwb brecwast na’r clwb ar ol ysgol yn cael eu heffeithio a maent ar agor fel … Read more

Diodydd yn yr ysgol / Drinks in school

Rydym wedi sylwi yn ddiweddar ar gynnydd yn nifer y disgyblion sy’n dod a diodydd nad yw’n ddwr ar gyfer bwyd bore ac i’w gael i’w yfed yn y dosbarth. Yn ogystal, mae rhai wedi bod yn dod a’r ddiod Prime neu ddefnyddio potel Prime wag i ddal dwr i’r ysgol, gyda hyn yn arwain … Read more

Cefn yr ysgol / Back of the school

Rydym wedi methu cael gwared ar ddigon o’r rhew yng nghefn yr ysgol oherwydd ei fod mor drwchus felly plant dosbarthiadau Alarch, Drudwen, Bran, Tylluan, Colomen, Gwennol, Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 i gael eu gollwng yn y brif fynedfa unwaith eto bore ‘ma os gwelwch yn dda.  Dryw, Pioden, Robin Goch, a’r Cylch i … Read more