Dydd Llun, 19:09:22 / Monday, 19:09:22

Rydym newydd gael cadarnhad ddiwedd y prynhawn fod  yr ysgol i gau dydd Llun nesaf, Medi 19eg gan ei bod yn Wyl Y Banc oherwydd angladd y frenhines. Bydd yr ysgol ar agor fel arfer tan hynny ac yna o Fedi’r 20fed ymlaen. We have just received confirmation late this afternoon that the school is … Read more

Cais Ysgol Uwchradd / Secondary School Application

I sylw rhieni a gwarchodwyr Blwyddyn 6 / FAO Year 6 Parents and Carers Mae’r amser wedi dod i rieni a gwarchodwyr wneud cais am le mewn ysgol uwchradd ar gyfer Medi 2023. Mae dolen isod ar gyfer gwneud cais . Bydd y cyfnod gwneud cais yn cau ar Dachwedd 4ydd. Mae yna hefyd wybodaeth … Read more

Categories BL6