Hwyl fawr Mr Roberts / Farewell to Mr Roberts

Mi fydd Mr Luis Roberts yn gorffen gyda ni yma yn Ysgol Bro Alun yfory. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn iddo am ei holl waith caled ers iddo gychwyn. Dymuniadau gorau i chi Mr Roberts yn eich swydd newydd. Tomorrow will be Mr Luis Roberts’ last day at Ysgol Bro Alun. We would like to … Read more

Neges gan TEMPEST / Message from TEMPEST

ARCHEBU Annwyl rieni/gofalwyr, Ydych chi wedi archebu lluniau o’ch ysgol eto?  Nodyn i atgoffa am ddyddiad cau ar gyfer anfon eich archeb am ddim yn ôl i’r ysgol yw dydd Mercher 29 Mai 2024. Archebwch drwy’r wefan Tempest gan ddefnyddio’ch dolen unigryw www.tempest-orders.co.uk Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i archebu eich lluniau, mae croeso … Read more

Monitro presenoldeb y disgyblion / Monitoring Pupils’ Attendance

Monitro presenoldeb y disgyblion Targed presenoldeb awdurdod lleol Wrecsam am bresenoldeb disgyblion ydy 95%. Wythnos diwetha mi oedd presenoldeb disgyblion Ysgol Bro Alun yn 91.4%. Dros yr wythnos mi oedd 13 o ddisgyblion yn hwyr yn cyrraedd yr ysgol. Monitoring Pupils’ Attendance Wrexham LEA’s attendance target is 95%. Last week Ysgol Bro Alun’s attendance was … Read more

LLUN DOSBARTH BLWYDDYN 6 – Leader – CLASS PHOTO YR 6

Ffotograff Tempest DYDD LLUN, 20/5/24 Mae disgyblion BL6 yn cael tynnu llun dosbarth ddydd Llun ar gyfer erthygl ‘Year 6  Leavers’ ac felly bydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol. Diolch Tempest photograph on MONDAY 20/5/24 YR6  pupils are having their class photograph taken on Monday for the ‘Year 6 Leavers’ article … Read more

Categories BL6

LLUN DOSBARTH BLWYDDYN 6 – Leader – CLASS PHOTO YR 6

Ffotograff Tempest DYDD LLUN, 20/5/24 Mae disgyblion BL6 yn cael tynnu llun dosbarth ddydd Llun ar gyfer erthygl ‘Year 6  Leavers’ ac felly bydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol. Diolch Tempest photograph on MONDAY 20/5/24 YR6  pupils are having their class photograph taken on Monday for the ‘Year 6 Leavers’ article … Read more

Categories BL6