Bedydd / Christening

Pnawn ddoe, aeth disgyblion y Cyfnod Sylfaen yr ysgol i’r eglwys yng Ngwersyllt i fynychu gwasanaeth bedyddio  fel rhan o waith Addysg Grefyddol y tymor yma.

Mi wnaeth y disgyblion wrando yn astud yn yr eglwys a mwynhau’r cyfle i holi cwestiynau i’r ficer Paulette.  Diolch yn fawr i Mrs Hughes am drefnu’r ymweliad yma.

Dyma ychydig o luniau o fedydd Enfys Fflur Owen.

 

Yesterday afternoon, our  Foundation Phase pupils attended a special Christening service at Holy Trinity Church in Gwersyllt  as part of their Religious Education work this term.

The pupils listened attentively in church and enjoyed the opportunity to ask questions to Paulette the vicar.  Thank you  Mrs Hughes for arranging this visit.

Here are a few pictures of Enfys Fflur Owen’s Christening.

 

Dyma ychydig o luniau i chi / Here’s a few pictures to share with you …

https://youtu.be/bcsyHnZlAHA