Cystadleuaeth Dydd Gŵyl Dewi / St David’s Day Competition

Dyma fideo mae’r Llysgenhadon Iaith wedi ei greu i hysbysebu’r gystadleuaeth Dydd Gŵyl Dewi ar y 5ed o Fawrth.

Cofiwch mi fyddwn yn codi £1 am gystadlu er mwyn prynu adnoddau a nwyddau Cymraeg i’r gymuned yma yng Ngwersyllt.

Rydym yn edrych ymlaen at weld eich gwaith arbennig!

We would like to share a video that the Language Ambassadors have created to advertise the St David’s Day competition on the 5th March.

We kindly ask for a £1 for competing which will enable us to buy Welsh resources and books for the community here in Gwersyllt.

We look forward to seeing your works of art!

 

https://youtu.be/60cJW-0zVfA