Bl 3 Ymweliad – Robin Williams – Visit Yr 3

Diolch yn fawr i Robin Williams am weithdy digidol arbennig ym Mlwyddyn 3 ddoe.  Dysgodd pawb lawer o sgiliau newydd wrth roi ein ffilm ddigidol at ei gilydd.  

Os yw’r plant eisiau lawrlwytho’r app, ei enw yw Stikbot ac mae o ar gael am ddim!

Thank you to Robin Williams for an amazing digital workshop yesterday.  Everyone had the opportunity to learn many new skills whilst puting together our digital film.  

If the children would like to download this free app at home it’s called Stikbot!