Ymweliad i Bl3 – Catrin Williams – Yr 3 Visit

Cafodd blant Blwyddyn 3 weithdy celf gwych efo’r arlunydd Catrin Williams ddydd Gwener, Mehefin 9fed.  Mae nhw wedi creu cefndiroedd a chymeriadau ar gyfer eu ffilm ddigidol ac yn barod rwan i ffilmio!

On June the 9th the artist Catrin Williams held a fantastic workshop for Year 3 pupils.  They created backgrounds and characters in preparation for their digital film, they’re now ready for filming!

Gwych Blwyddyn 3 a diolch i Mrs Kate Williams (mam Betsi) am ddod i helpu.

Excellent Yr3 and thank you to Mrs Kate Williams (Betsi’s mum) for helping.