Bl 6 – Taith Caerdydd / Yr 6 – Cardiff Trip

I sylw rhieni a gwarchodwyr Bl 6 / FAO Year 6 Parents and Carers

Nodyn i’ch hatgoffa fod angen talu blaendal taith breswyl Caerdydd drwy ParentPay a dychwelyd y slip caniatad i’r ysgol erbyn yfory (Dydd Iau) os ydech am i’ch plentyn fynd.

A reminder that the Cardiff residential visit deposit needs to be paid through ParentPay and the permission slip returned to school by tomorrow (Thursday) please if you wish your child to go.