Cywion Pasg i gefnogi Apêl Wcráin / Easter chicks in support of Ukrainian Appeal

Mae Malan o ddosbarth Eryr wedi bod yn brysur iawn yn gwerthu cywion Pasg wedi eu gwau dros yr wythnosau diwethaf. Mae hi wedi codi swm anhygoel ar gyfer Apêl DEC Wcráin sef £131.

Rhagorol Malan!

Malan from Dosbarth Eryr has been busy selling knitted Easter chicks over the past few weeks. She has raised an incredible amount for the Ukrainian DEC Appeal, £131 in total!

This is wonderful Malan!