Bl2 Gymnasteg – Gymnastics

CANSLO GWERS GYMNASTEG DYDD IAU 15FED O RAGFYR

Rydym wedi cael gwybodaeth na fydd Canolfan Hamdden Queensway ar gael wythnos nesa gan fod gwaith adeiladu yn cau’r adeilad.  Felly ni fydd posib cynnal y wers gymnasteg ddydd Iau nesa (15/12/16), Byddwn yn rhoi ad-daliad i bawb sydd wedi talu’r ffi o flaen llaw.

Mi fydd y wers olaf i blant Bl2 ar ddydd Iau, Ionawr 5ed 2017.

 

CANCELLED GYMNASTICS LESSON THURSDAY 15TH DECEMBER

We have been advised by Queensway Leisure centre that, due to extensive building works, the centre will be closed next week.  We will therefore have to cancel the gymnastics lesson (15/12/16).  If you have paid for all the sessions in advance we will refund for the overpayment.  

The final lesson for Yr2 children will be on January 5th 2017.

Diolch/Thank you.