Llythyr diolch Ian Lucas – Letter of thanks Ian Lucas

Nodyn o ddiolch gan Ian Lucas i’r plant a fy’n canu yng Ngŵyl Stryd Wrecsam, ddydd Sadwrn diwethaf.

A letter of thanks from Ian Lucas to the children who sang at the Wrexham Street Festival last Saturday.