Bl4 – Yr4

I sylw rhieni Bl 4 – bydd angen cit ymarfer corff, gan gynnwys trainers, ar y plant dydd Llun ar gyfer gwers y tu allan.

For the attention of Year 4 parents – the children will need their PE Kit, including trainers on Monday for a lesson outside.