Key Strings

Diolch yn fawr i gwmni Key Strings am berfformiad gwych heddiw. Roedd pawb wrth eu boddau yn clywed a dysgu am yr holl offerynnau gwahanol!

Thank you very much to Key Strings for a fantastic performance today. Everyone enjoyed listening to and learning about lots of different musical instruments!