Blwyddyn 3 a 4 – Bwydwr Adar / Bird feeder

Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn medru dod â unrhyw adnoddau i greu bwydwr adar erbyn i’r ysgol erbyn Dydd Llun 18/10/21 os gwelwch yn dda. Mae yna restr o syniadau phosib isod. Byddwn yn eu defnyddio yn ein gweithgareddau creadigol.

 

We would appreciate it if you could bring any resources to help us make a bird feeder to school by Monday 18/10/21. There is a list of possible ideas below. We will be using the resources for our creative activities.

 

Syniadau/ Ideas:

  • Poteli plastig/ Plastic bottles
  • Cynwysyddion plastig/ Plastic containers
  • Caniau/ Cans
  • Tiwbiau carfwrdd/ Carboard tubes

 

Diolch yn fawr iawn.

 

Miss Hughes, Miss Fox a Miss Williams