Blwyddyn 3 a 4 – Dyfroedd Alun / Alyn Waters

Bydd dosbarthiadau Blwyddyn 3 a 4 yn ymweld â Dyfroedd Alun ar Ddydd Llun 18/10/21 er mwyn chwilio am adar amrywiol, fel rhan o’r thema ‘I Fyny’n Fry’.  Wrth gwrs gall ambell i ffactor, megis y tywydd, effeithio ar ba ddiwrnod fydd y dosbarthiadau yn gallu mynd draw i Ddyfroedd Alun ond gallwn wastad ail-drefnu ar gyfer ddiwrnod gwahanol yr wythnos yna.

Gofynnwn yn garedig i chi yrru eich plentyn i’r ysgol gyda phâr ychwanegol o esgidiau hen (esgidiau ymarfer hen, esgidiau glaw) a chôt ar y diwrnod  yma os gwelwch yn dda.

 

Year 3 and 4 will be visiting Alun Waters on Monday 18.10.21 to go on a bird hunt, as part of our topic ‘Up Above’. Of course, there are a few factors, such as the weather, which might affect what days each class can visit Alun Waters. However, we can always re-arrange for a different day if needed. We kindly ask you to send your child to school with a spare pair of old shoes (old trainers, wellies) and a coat on this day, thank you.

Diolch yn fawr

Miss Hughes, Miss Fox a Miss Williams