Blwyddyn 3/Year 3 – Read Write Inc

Neges i atgoffa bod cyflwyniad Read Write Inc i rieni Blwyddyn 3 yn cael ei gynnal nos fory ar Zoom am 6yh. Mae manylion y cyfarfod Zoom wedi eu hanfon adref ddechrau’r wythnos. Cysylltwch a’r ysgol fory am fwy o fanylion.

A reminder that the Read Write Inc presentation for Year 3 parents is being held on Zoom tomorrow night at 6pm. The Zoom call details were sent home at the beginning of the week. If you require any more information, please contact the school tomorrow.