Cyfnod Clo lleol / Local lockdown

Nodyn byr i gadarnhau, yn dilyn y cyhoeddiad heno am gyfnod clo lleol yn Wrecsam o nos Iau ymlaen,   y bydd yr ysgol yn parhau i fod ar agor fel arfer. Mae dolen isod i safle gwe Llywodraeth Cymru sy’n cynnwys cwestiynau cyffredin am y cyfnod clo lleol.

A short note to confirm, following the announcement earlier tonight regarding the local lockdown that will come into force in Wrexham from Thursday evening onwards, that the school will be open as usual. There is a link below to FAQs about the local lockdown on the Welsh Government’s website.

https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol-cyngor-bwrdeistref-sirol-wrecsam-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.4187061.400810492.1601414440-661076452.1592835668

https://gov.wales/wrexham-county-borough-lockdown-frequently-asked-questions?_ga=2.4187061.400810492.1601414440-661076452.1592835668