Bocsys Esgidiau Teams4U / Teams4U Shoebox Appeal

Nodyn i’ch hatgoffa i ddychwelyd y bocsys esgidiau Teams4U i’r ysgol erbyn Dydd Llun nesaf, Tachwedd 19eg.  Mae yna fideo isod yn dangos beth sy’n digwydd i’r bocsys.

A reminder to return the Teams4U shoe boxes to school by next Monday, November 19th please.  There’s a link to a video below showing what happens to the boxes.

https://www.youtube.com/watch?v=eCh-U5eoW6U&fbclid=IwAR1ycgSku0ColzhMJAywE_r3ZS3OckvqzGtmKrBp17cVGPHLIewkRJi57Kc&app=desktop