Plannu Cenin Pedr – Planting Daffodils

Cafodd Blwyddyn 3 hwyl yn plannu Cennin Pedr tu allan i’r ysgol fore dydd llun. Diolch yn fawr i Steve Williams am baratoi’r ardal yn y glaw ac am helpu’r plant i blannu.  Rydym yn edrych ymlaen at weld y blodau yn y  Gwanwyn.

Year 3 had a fun morning on Monday, planting Daffodil bulbs outside the school. Thank you very much to Steve Williams for preparing the planting area in the rain and for helping the children with their planting.  We look forward to seeing the flowers in the Spring.