BRAN, DRUDWEN A PIODEN / RECEPTION + YR 1

BRAN, DRUDWEN A PIODEN / RECEPTION + YR 1

Bydd angen dillad actio disgyblion blwyddyn 1 a derbyn yn yr ysgol yfory ( dydd Gwener 6/12/19)

Mae llythyr gwisg wedi ei anfon adre ers pythefnos.

 

The costumes for year 1 and reception pupils need to be in school tomorrow (Friday 6/12/19)

A letter was sent home a fortnight ago.