Brechiad Ffliw nodyn atgoffa / Flu vaccine final reminder

Dyma nodyn atgoffa terfynol i gwblhau a dychwelyd ffurflen caniatâd ffliw trwyn eich plentyn.

Mae angen cyflwyno pob ffurflen erbyn..12PM 13.12.23……… . Gall ffurflenni a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn olygu na fydd eich plentyn yn cael ei imiwneiddiad ar y diwrnod. Os ydych eisoes wedi cyflwyno ffurflen ganiatâd, nid oes angen unrhyw gamau pellach.

Mae’r GIG yn argymell bod eich plentyn yn cael brechiad ffliw bob blwyddyn.

Dilynwch y ddolen isod i gwblhau’r ffurflen ganiatâd.

https://forms.office.com/e/vZMsu9Rp0x

 

This is a final reminder to complete and return your child’s nasal flu consent form.

All forms need to be submitted by 12PM 13.12.23            . Forms received after this date may result in your child not receiving their immunisation on the day. If you have already submitted a consent form, no further action is required.

The NHS recommends that your child has a flu vaccination every year.

Please follow the link below to complete the consent form.

https://forms.office.com/e/vZMsu9Rp0x