Tocynnau cyngerdd ychwanegol / Additional Concert tickets

Mae nifer cyfyngedig o docynnau ar ol ar gyfer cyngerddi meithrin a derbyn a chyngerddi blwyddyn 1 a 2.  Anfonwch y slip gyda’r arian i archebu neu cysylltwch â’r swyddfa os hoffech archebu mwy.

There is a limited number of tickets left for nursery & reception concerts and year 1 & 2 concerts.  Send in the slip with the money to order or contact school reception if you would like to purchase more tickets.