Breichledi Bendigedig Glas a Melyn / Blue and Yellow bracelets

Mae Celyn o Flwyddyn 3 wedi bod yn brysur iawn yn codi arian ar gyfer Apêl Wcráin. Mae hi wedi bod yn creu breichledau glas a melyn a’u gwerthu nhw i’w chyfoedion am 50c yr un. Sgiliau busnes a mentergarwch ar ei orau! Hyd yn hyn mae hi wedi codi £51 o elw sy’n codi cyfanswm yr ysgol i £591.63 tuag at Apêl Wcráin. Gwych Celyn!

Celyn from Year 3 has been very busy raising funds for the Ukraine Appeal. She has been creating blue and yellow bracelets and selling them to her peers for 50p each. Business and entrepreneurship skills at their best! To date, she has raised £ 51 profit, raising the schools’ total to £591.63 towards the Ukraine Appeal. Fantastic Celyn!