Bwyd bore – Snack money

Nodyn i atgoffa bod arian bwyd bore yn ddyledus ar gyfer yr hanner tymor hwn .
7 wythnos – Babanod £1 yr wythnos a Adran Iau £1:50 yr wythnos.

Gallwch wneud taliadau arian, siec neu arlein gyda cherdyn debyd/credyd ar:
http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun

Diolch i chi am eich cyd weithrediad.

************************************

A reminder that morning snack is due for this half term.
7 Weeks – Infants £1 per week and Juniors £1:50 per week.

You are able to make payments in cash, cheque or online by debit/credit card at:
http://www.wrexham.gov.uk/broalun

Thank you for your co-operation.