Bl1 a 2 Clwb Dwylo Prysur yr 1+ 2

Bydd Clwb Dwylo Prysur yn cychwyn i blant Blwyddyn 1 a 2 ar ôl ysgol nos Fercher yma. Bydd y clwb yn cychwyn am 3:15 ac yn gorffen am 4:00.

The Dwylo Prysur club for Years 1 and 2 will be starting this Wednesday. The club will start at 3:15 and finish at 4:00.