Bwyd bore – Snack

Nodyn i atgoffa bod arian bwyd bore yn ddyledus ar gyfer yr hanner tymor hwn (7 wythnos).

Gallwch wneud taliadau arlein, gyda cherdyn debyd/credyd ar:
http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun, arian parod neu siec.

Diolch i chi am eich cyd weithrediad.

************************************

A reminder that morning snack is due for this half term (7 Weeks).

You are able to make payments online, by debit/credit card at:
http://www.wrexham.gov.uk/broalun, in cash or by cheque.

Thank you for your co-operation.