Bwytewch y Llysiau i’w Llethu / Eat Them to Defeat Them

Rydyn ni wedi ymuno â’r ymgyrch genedlaethol ‘Bwytewch y Llysiau i’w Llethu’ y gallech fod wedi’i gweld yn cael ei hysbysebu ar y teledu.

Bydd y plant yn dod adref gyda siart sticeri a sticeri i’w hannog i drio mwy o lysiau gartref.

Yn yr ysgol trwy gydol mis Mawrth, byddwn yn annog y plant i roi cynnig ar fwyta mwy o lysiau amser cinio.

Dyma’r wefan os hoffech ddysgu mwy o wybodaeth:- https://eatthemtodefeatthem.com/cy

 

We have joined the national ‘Eat Them To Defeat Them’ mission that you might have seen advertised on TV.

The children will be coming home with a sticker chart and stickers to encourage them to try more vegetables at home.

In school throughout March, we will be celebrating children who try more vegetables in the canteen.

Thank you for your support with this.

Here is the website if you would like to learn more: https://eatthemtodefeatthem.com/en