Canlyniad y bleidlais fawr / The Result

Cawsom wasanaeth arbennig pnawn ‘ma i gyhoeddi enillwyr y bleidlais fawr. Eleni mae’r staff, rhieni a disgyblion yr ysgol wedi pleidleisio ac maen nhw i gyd yn gytûn mai Gwilym ‘I fyny ac yn ôl’ yw eu hoff drac eleni. Llongyfarchiadau MAWR i Gwilym.

Dyma ein disgyblion yn canu ‘I fyny ac yn ôl’ ar dop eu lleisiau.

This afternoon in our assembly we announced the winners of our Welsh language music vote. This year the staff, parents and pupils have voted for their favourite track and they are all in agreement that Gwilym ‘ I fyny ac yn ol’  is their favourite song this year. CONGRATULATIONS Gwilym.

Here are the pupils singing ‘I fyny ac yn ol’ to celebrate.