Newyddion cyffrous … / Exciting news …

Mi fydd bwmbocs yr Urdd yma ar fuarth yr ysgol pnawn ‘ma am 3pm. Bydd cyfle i chi fel rhieni a’r disgyblion yr ysgol fwynhau cerddoriaeth Gymraeg fel rhan o ddathliadau Dydd Miwsig Cymru eleni.
Rydym i gyd yn edrych ymlaen at ddawnsio yn yr heulwen pnawn ‘ma! Bydd lluniau i ddilyn yfory…

The Urdd’s boombox will be here on our school yard from 3pm today. We are excited to have this wonderful opportunity for you as parents and for our pupils to enjoy Welsh Language Music as part of this year’s Welsh Language Music Day celebrations.
We all look forward to dancing in the sunshine this afternoon! There will be photos to follow tomorrow …