Canu Carolau / Carol Singing

Mi fydd plant CA2 yn cerdded draw i’r ganolfan siopa yng Ngwersyllt i ganu carolau ar y darn o wyrddni am 1.45 ar Ddydd Llun18/12/23. Cofiwch ddanfon cot i’r ysgol gyda nhw os gwelwch yn dda. Croeso i chi ymuno gyda ni.

The children from KS2 will be walking to the retail park in Gwersyllt on Monday 18/12/23 at 1.45 to sing carols on the patch of green. Please remember to send a coat in with your child.  You are welcome to join us.