Llongyfarchiadau / Congratulations

Llongyfarchiadau i Gruffydd a Steffan blwyddyn 5 sydd wedi bod yn llwyddiannus ar ol clyweliad i fod yn facwyaid yn seremoniau Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam ac i Rachel  byddaf ei mam yn gyflwynydd y corn hirlas. Edrychwn ymlaen i weld nhw yn y prif seremoniau.

Congratulations to Gruffydd and Steffan from year 5 who have also been successful after an audition and have been selected to be ushers at the National Eisteddfod in Wrexham, also to their Mum Rachel who will also be participating in the main ceremonies during the week. We look forward to seeing them.