Cau Clwb ar ôl Ysgol – 15/10/18 – After School Club Closed

Annwyl rieni,

Nodyn i’ch hysbysu na fydd posib i ni gynnal y clwb ar ddydd Llun, Hydref 15fed. Mae hyn oherwydd hyfforddiant amddiffyn plant, sy’n hanfodol i’r holl staff.

A wnewch chi sicrhau fod trefniadau eraill wedi’u gwneud ar gyfer casglu’r plant am 3:15 pm ar y noson yma os gwelwch yn dda.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

Dear parents,

It won’t be possible for us to hold the After School Club on Monday 15th October. This is due to essential training for all the school staff regarding child protection.

Could you please make alternative arrangements to collect your child/children at 3:15 pm from school on this day.

Apologies for any inconvenience this causes.

Diolch yn fawr / Thank you

Osian Jones