CRhA / PTA

Cofiwch am gyfarfod blynyddol CRhA Ysgol Bro Alun nos fory (Mercher) am 7:00pm yn yr ysgol. Croeso cynnes i bawb.

A reminder of the PTA’s Annual General meeting, tomorrow evening (Wednesday) at 7:00pm at the school. There will be a warm welcome to everyone.