CAU CLWB AR OL YSGOL – 9/12/22 – AFTER SCHOOL CLUB CLOSURE

Annwyl rieni/gwarchodwyr,

Gan y bydd Ffair Nadolig y CRhA yn cael ei chynnal yn yr ysgol ar y 9fed o Ragfyr bydd yn rhaid i ni gau’r Clwb ar ôl Ysgol ar y diwrnod hwnnw.

A wnewch chi sicrhau fod trefniadau eraill wedi’u gwneud ar gyfer casglu’r plant am 3:15 pm ar y 9fed os gwelwch yn dda.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

Dear parents/carers,

As the PTA Christmas Fair will be held at school on the 9th of December we will have to close the After School Club on that day.  

Could you please make alternative arrangements to collect your child/children at 3:15 pm from school on the 9th.

Apologies for any inconvenience this causes.

Diolch yn fawr / Thank you