Tocynnau cyngerdd ychwanegol / Extra concert tickets

Bydd dolen i archebu tocynnau ychwanegol ar gyfer y cyngherddau Nadolig yn cael ei ebostio at rieni a gwarchodwyr heno. Bydd angen archebu tocynnau ychwanegol erbyn 10:00am bore Llun nesaf, Rhagfyr 12fed.

A link to order extra tickets for the Christmas concerts will be emailed to parents and carers tonight. Extra tickets will need to be ordered by 10:00am on Monday, December 12th.