CAU CLWB AR OL YSGOL – AFTER SCHOOL CLUB CLOSURE

CAU CLWB AR OL YSGOL – AFTER SCHOOL CLUB CLOSURE

Nodyn i’ch atgoffa na fydd posib i ni gynnal y clwb ar ddydd Iau, 19eg o Ragfyr. A wnewch chi sicrhau fod trefniadau eraill wedi’u gwneud ar gyfer casglu’r plant am 3:15pm ar y noson yma os gwelwch yn dda.

A note to remind it won’t be possible for us to hold the After School Club on Thursday, 19th of December.  Could you please make alternative arrangements to collect your child/children from school at 3:15pm.